Přehled některých zajišťovaných školení:
Všechna práva vyhrazena AJKA-SOLUTION ©2018
Vytvořeno CAETUS.CZ
CZECH Republic

Aleš Kuboušek - CZ, SK, AJ, DE
email: a.kubousek@ajka-solution.cz
tel.: 00420 725 858 895
Námi vedená školení jsou na základě praktických zkušeností poskytována jako kombinace teoretického obsahu s praktickými příklady a workshopy.

Nenabízíme pouze jednotlivá školení, ale i posouzení potřeb a vytvoření konceptu školení na míru.

Školení realizujeme převážně formou uzavřených kurzů přímo u zákazníka.
APQP (Advance Product Quality Planning) - strukturovaný postup plánování kvality, který vede k zajištění požadované kvality produktu pro zákazníka.
PPAP (Production Part Approval Process) - podle AIAG (ekvivalent VDA 2), jedná se o základní požadavek pro kvalifikování vyráběných dílů, výrobního procesu a materiálů.
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - analýza příčin a následků.
8D Report - systémový nástroj, požadovaný pro řešení neshody a zamezení jejího opakování.
Ishikawa, 5 Why, PDCA - doplňující nástroje kvality.
MSA (Measurement Systems Analysis) - soubor postupů a požadavků pro ověření způsobilosti nastaveného systému měření. 
SPC (Statistical Process Control) - statistický nástroj pro monitorování a řízení výrobního procesu.
5S - metodika organizace pracoviště vedoucí k eliminaci plýtvání, zvýšení produktivity a bezpečnosti na pracovišti.
VDA 6.3 audit procesu - praktický trénink interních procesních auditorů.
Formel Q - Seznámení s požadavky - seznámení se specifickými požadavky koncernu VW na jeho dodavatele s návazností na systém a proces.
Formel Q -SL samoaudit dodavatele - seminář pomáhá dodavatelům koncernu VW provést tzv. self-audit dle požadavků koncernových auditorů VW.
Formel Q -D/TLD audit - zaměření na vedení dokumentace D/TLD a provedení D/TLD auditu. Bezpečnostní díly a součásti.
O NÁS     |     SLUŽBY     |     ŠKOLENÍ     |     KARIÉRA     |     KONTAKT